KIS: Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID

Nguồn: KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành: Ngân hàng

EPS tương ứng sẽ là 1.900 đồng và 2.700 đồng; BVPS sẽ là 17.500 đồng và 21.700 đồng cho năm 2019 và 2020.

Chúng tôi dự phóng giá cổ phiếu BID sẽ đạt 33 nghìn đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019 và 43 nghìn đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020 với kỳ vọng việc bơm vốn từ Ngân hàng KEB Hana sẽ bắt đầu từ 2020, cải thiện hiệu quả kinh doanh của BIDV. Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID.