KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HPG

Nguồn: KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành: sắt thép

Dựa trên dự phóng HPG sẽ phải chịu chi phí đầu vào cao hơn trong nửa cuối 2019, chúng tôi điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận ròng của Hòa Phát năm 2019 xuống khoảng 10%, lần lượt đạt 68.168 tỷ đồng và 7.537 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 26.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng tích cực đối với HPG vào năm 2020, do Dung Quất đi vào hoạt động sẽ phục hồi lợi nhuận của công ty. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với HPG.