KIS: Khuyến nghị mua cổ phiếu KHL với giá mục tiêu 19.000 đồng/CP

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Tận dụng lợi thế cạnh tranh ở mảng bán hàng, KHL lấn sân vào lãnh vực phát triển dự án ở những vị trí đắc địa tại thành phố nghỉ dưỡng hàng đầu Phú Quốc, Vũng Tàu với tổng diện tích 220 ha để đẩy nhanh quá trình tích lũy vốn.

Chiến lược phát triển KHL thận trọng hướng đến phân khúc trung bình khá và bất động sản nhà ở lâu dài. Sự rẽ ngang sang lãnh vực phát triển là bước đệm dài hơi giúp KHL phát triển dịch vụ môi giới ở phân khúc giá trị cao trong dài hạn.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trong giai đọan 2020-2025 có sự tăng trưởng đột phá với tốc độ tăng 80% hàng năm nhờ vào phát triển của lãnh vực môi giới và phần đóng góp mảng bất động sản.

Triển vọng lợi nhuận hấp dẫn, chiến lược phát triển sắc bén là những điểm sáng đối với cổ phiếu KHL. Chúng tôi định giá lần đầu với giá mục tiêu trong 1 năm tới ở mức 19.000 đồng/CP và khuyến nghị mua đối với KHL.