KBSV: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 171.700 đồng/CP

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Hàng không

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 361,8 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ số đơn hàng ở mảng khai thác sân ga tăng cũng như việc cải thiện giá cước. Biên lợi nhuận gộp đạt 79%, giảm nhẹ 0.5% đơn vị so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế đạt 239,8 tỷ đồng, tăng 20,9%.

SCS dự kiến thực hiện đầu tư giai đoạn 2 ga hàng hóa nâng công suất từ 200.000 tấn/năm lên 350.000 tấn/năm. Việc mở rộng ga hàng hóa đảm bảo đáp ứng các nhu cầu phát sinh tăng thêm, qua đó duy trì tăng trưởng trong dài hạn của SCS.

SCS là doanh nghiệp có lịch sử chia trả cổ tức tỷ lệ cao trong một vài năm gần đây. Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2017 đạt 60%. SCS dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 45% cho năm 2018, hiện tại đã chi trả đợt 1 tỷ lệ 37%.

Hoạt động kinh doanh của SCS gặp phải một số rủi ro sau: (1) Rủi ro căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; (2) Rủi ro gián đoạn kinh doanh do sửa chữa đường bay; (3) Rủi ro cạnh tranh từ sân bay Long Thành.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như cân đối đánh giá các tác động rủi ro có thể xảy ra, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu SCS. Giá mục tiêu cho năm 2020 là 171.700 VND/cp, cao hơn 3.8% so với giá ngày 20/09/2019.