KBSV: Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 31.300 đồng/CP

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : sắt thép

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát đạt 39.655 tỷ đồng và 5.060 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 31% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, mảng nông nghiệp lợi nhuận tăng đột lên lên mức 841 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2020 do giá thịt lợn tăng cao.

Lũy kế 8 tháng 2020, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 2,13 triệu tấn, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị phần ước tiêu thụ thép xây dựng 8 tháng 2020 vươn lên mức 32%, tăng 6% so với mức 26% của năm 2019.

Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm khác của Hòa Phát cũng có mức tăng trưởng tiêu thụ tốt, cụ thể tiêu thụ ống thép đạt 497 nghìn tấn (tăng trưởng 3%), phôi thép vuông cũng đạt mức 1,17 triệu tấn.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2020 của Hòa Phát đạt hơn 4.511 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 5060 tỷ đồng của nửa đầu năm 2020 do 1) có sự đóng góp doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm mới HRC, 2) lợi nhuận đột biến từ mảng nông nghiệp khó được duy trì khi giá thịt lợn đã giảm mạnh, 3) chi phí giá quặng đầu vào tăng mạnh trong khi giá thép thành phẩm đầu ra chưa có nhiều cải thiện.

Chúng tôi nâng mức giá mục tiêu của HPG lên mức 31.300 đồng/CP cùng định khuyến nghị mua, cao hơn 27% so với giá đóng cửa ngày 15/09/2020. Hòa Phát đã chứng minh mình là doanh nghiệp có sức cạnh tranh mạnh mẽ khi không chịu ảnh hưởng nhiều bởi tác động Covid 19 như các doanh nghiệp sản xuất thép khác.