KBSV: Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG

Nguồn: KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành: Bất động sản

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của DXG được kì vọng tiếp tục duy trì ổn định nhờ tình hình tài chính lành mạnh  với dòng thu ổn định  từ hoạt động môi giới hiệu quả, quỹ đất để khai thác còn nhiều. Doanh thu của DXG dự kiến tăng trưởng tốt trong năm 2020-2021 khi công ty tiến hành bàn giao hàng loạt các dự  án trọng điểm có quy mô lớn. 

KBSV tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DXG với giá mục tiêu theo phương pháp RNAV là 33,500 VND/cổ phiếu, cao hơn 44.4% so với giá đóng cửa ngày 28/01/2019.