FPTS: Khuyến nghị theo dõi đối với MWG

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Phân phối - Bán lẻ

Chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh 2019 của MWG doanh thu đạt 103.193 tỷ đồng (95% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.453 tỷ đồng (97% kế hoạch).

Mặc dù cổ phiếu đang được giao dịch ở mức P/E trailing là 13,1 thấp hơn trung bình ngành (P/E 16,7), chúng tôi vẫn đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với MWG ở thời điểm hiện tại.

Lí do là mảng bán lẻ điện thoại (chiếm 53% doanh thu) hiện đang có dấu hiệu bão hòa trong khi động lực tăng trưởng trong những năm tiếp theo là mảng bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng hiện vẫn có doanh thu chưa đáng kể và đang chịu lỗ, việc mở rộng trong tương lai còn nhiều thách thức.

Vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của chuỗi Bách hóa xanh, nếu kết quả đúng kế hoạch của công ty thì có thể xem xét mua vào khi MWG về mức giá khoảng 78.000 đồng/cp – tương đương mức P/E fwd khoảng 10,x.