FPTS: Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu GMC

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Dệt may

Chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GMC ở thời điểm hiện tại, lí do (1) sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, (2) khả năng trong thời gian tới Mỹ truy xuất nguồn các sản phẩm dệt may có nguyên phụ liệu đến từ Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng lượng đơn hàng sắp tới.

Chúng tôi ước tính EPS forward cho năm 2019 của GMC đạt 7.880 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư có thể xem xét mua khi GMC về mức giá khoảng 38.000 đồng/cp (+24,4% so với giá mục tiêu 47.280 đồng/cổ phiếu).