FPTS: Khuyến nghị mua cổ phiếu LHG

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Bất động sản

Điều này có được là do cổ phiếu vẫn đang duy trì dao động dạng “choppy market” trên cơ sở của mô hình Symetrical Triangle kéo dài từ tháng 04/2018 đến nay.

Trong tuần 13-17/05, một phản ứng bật tăng mạnh đã xuất hiện sau khi đường giá chạm cận dưới của kênh Choppy nêu trên và kích hoạt kỳ vọng cho một pha tăng giá hướng về khu vực đường kênh trên.

Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị mua cổ phiếu LHG quanh vùng giá 20.000 cho chiến lược giao dịch ngắn hạn. Trong đó, mức sinh lời kỳ vọng 13%, rủi ro dừng lỗ tối đa 5%, thời gian nắm giữ kỳ vọng 25 phiên giao dịch.