BVSC: SVC có thể ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn tại dự án 104 Phổ Quang

Nguồn: BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành: Ô tô

Điều này dựa vào những yếu tố bù đắp lẫn nhau như Cạnh tranh gay gắt hơn giữa các thương hiệu bởi nguồn cung dồi dào hơn, gia tăng áp lực lên các đại lý phân phối và do đó ảnh hưởng lên lợi nhuận của các đại lý này;

Những lợi thế cạnh tranh của SVC hỗ trợ kết quả kinh doanh 2019 như (i) Khả năng mở rộng thị phần năm 2019 của Toyota (chiếm 45%/47% doanh số/lãi gộp 2018) thúc đẩy bởi doanh mục sản phẩm đa dạng và hài hòa giữa CKD/CBU cũng như 4 sản phẩm ra mắt vào cuối 2018; (ii) Kỳ vọng tăng trưởng ổn định mảng dịch vụ - phụ kiện - phụ tùng dựa vào số nguồn xe mà Công ty tiêu thụ trong năm 2019 và các năm trước; (iii) Kế hoạch mở rộng thêm mạng lưới đại lý cùng với phân phối các hãng mới, song song với cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Dựa vào kết quả kinh doanh 2019, EPS của Công ty năm 2019 được ước tính là 5.715 đồng/ cổ phần. Với mức giá hiện tại, SVC đang giao dịch ở mức P/E 2019 forward là 7,9 lần, là mức hợp lý so với mức P/E trượt của các công ty cùng ngành là 8,0 lần, cùng với gia tăng cạnh tranh tạo áp lực nhiều hơn với lợi nhuận của các đại lý và thanh khoản thấp của cổ phiếu, theo quan điểm của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhấn mạnh khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn tại dự án bất động sản 104 Phổ Quang (đã trì hoãn trong thời gian dài) nếu ghi nhận vẫn là một yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận và có tính đột biến cho cổ phiếu này.