BVSC: P/E forward 2019 của HBC là 5,6 lần, hấp dẫn so với các công ty cùng ngành

Nguồn: BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành: Xây dựng

Những điểm tích cực như: Nguồn backlog cuối năm 2018 dồi dào cùng với kỳ vọng thị trường bất động sản ở TP HCM ấm hơn trong thời gian tới hỗ trợ tăng trưởng doanh thu, theo đó phần nào hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận;

Tăng vốn thành công và quản lý khoản phải thu hiệu quả hơn tăng cường tiềm lực tài chính, giảm bớt gánh nặng lãi vay và tăng tính minh bạch và chiến lược hoạt động của Công ty;

Ghi nhận kết quả kinh doanh từ dự án Long Thới và lợi nhuận từ thoái vốn tại các dự án bất động sản đầu tư 1C Tôn Thất Thuyết và Phước Lộc Thọ vẫn là yếu tố trợ giá mạnh của cổ phiếu và tăng trưởng lợi nhuận về trung hạn;

Nỗ lực thay đổi phương pháp ghi nhận doanh thu là yếu tố thay đổi trọng yếu chất lượng khoản phải thu và bảng cân đối tài chính của Công ty, giảm thiểu quan ngại của các nhà đầu tư về vị thế tài chính của Công ty trong thời gian tới.

Rủi ro đầu tư bao gồm: Rủi ro pha loãng; Chi phí nguyên vật liệu tiếp tục gia tăng; Thị trường bất động sản kém khả quan hơn; và Phát hành riêng lẻ hoàn thành chậm hơn so với dự kiến.