BVSC: Mức định giá của CTG tương đối hấp dẫn

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Lợi nhuận sau thuế của Vietinbank tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng sụt giảm khá mạnh so với quý liền kề do chi phí dự phòng tăng mạnh.

Vietinbank đã đủ điều kiện để ghi nhận khoản phí trả trước theo hợp đồng banca với Manulife và nhiều khả năng Vietinbank sẽ ghi nhận khoản phân bổ thanh toán phí trá trước trong quý IV/2022 giúp cho doanh thu phí tăng trưởng mạnh trong kỳ.

Cổ phiếu CTG đã có sự điều chỉnh khá mạnh theo diễn biến điều chỉnh của thị trường kéo mức định giá P/B trượt về quanh 1,1 lần, thấp hơn khá nhiều so với bình quân lịch sử cũng như bình quân ngành. Đây là mức định giá tương đối hấp dẫn đối với một ngân hàng lớn và có sự cải thiện mạnh mẽ trong vài năm qua.

Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng cao và biến động trên thị trường bất động sản cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp làm giảm triển vọng của các ngân hàng. BVSC đang xem xét lại dự báo cũng như định giá và sẽ cập nhật trong báo cáo tới.