BVSC: Khuyến nghị trung lập TPB với giá mục tiêu 25.600 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi tin rằng TPB có vị thế mạnh mẽ để phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhờ thanh khoản và nền tảng vốn vững chắc hơn, lợi thế đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số.

Điều này cho phép TPB không những theo đuổi chiến lược dài hạn mà còn thâm nhập hơn nữa mảng cho vay bán lẻ có bảo đảm, đặc biệt là thế chấp nhà ở, bổ sung cho việc tăng trưởng thu nhập từ lãi; mà còn mở rộng cơ sở khách hàng trong bối cảnh gia tăng nhanh chóng của xu hướng số hóa ngành ngân hàng và do đó, thúc đẩy tăng thị phần, CASA và thu nhập ngoài lãi. Chu kỳ NPL hiện tại có vẻ lành mạnh hơn so với chu kỳ trước, được trang bị tốt với tỷ lệ bao phủ nợ xấu tốt và đệm dự phòng cụ thể ở mức cao.

TPB đóng cửa ở mức 23.700 đồng/cổ phiếu, giao dịch ở mức P/E và P/B năm 2020 là 5,7x và 1,1x và năm 2021 là 5,0x và 0,9x với ROAE trung bình năm 2020-21 là 21,4%. Đánh giá NEUTRAL đối với TPB dựa trên mức giá mục tiêu 1 năm là 25.600 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 8,0%), định giá cổ phiếu ở mức P/B năm 2020 và 2021 lần lượt là 1,26x và 1,02x.