BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VCS

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vật liệu xây dựng

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của VCS sụt giảm mạnh hơn so với dự phóng. Nguyên nhân chủ yếu cho sự sụt giảm mạnh về doanh thu do thị trường của VCS chủ yếu là xuất khẩu, doanh nghiệp ảnh hưởng nhiều bởi: (1) yếu tố vĩ mô về lạm phát, lãi suất và tỷ giá diễn biến không thuận lợi; (2) áp lực cạnh tranh từ các nhà sản xuất từ Việt Nam và các quốc gia khác lớn. Điều này dẫn tới giá trị xuất khẩu của VCS tới hai thị trường chính là Mỹ và Châu Âu bị sụt giảm.

Trong quý III/2022, dù sản lượng nhập khẩu đá thạch anh vào Mỹ tăng, tuy nhiên, nhập khẩu từ thị trường Việt Nam vào Mỹ có xu hướng đi ngang do áp lực cạnh tranh lớn.

Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu của VCS lại suy giảm đáng kể và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 5,1% do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Ngoài ra, các chi phí liên quan của VCS trong quý III cũng có chuyển biến tiêu cực, khi chi phí tài chính tăng 54,5% do lỗ chênh lệch tỷ giá 20 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55,6% chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý và dịch vụ mua ngoài tăng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCS đạt 5.206 tỷ đồng (giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 1.304 tỷ đồng (giảm 27,8%). Biên lợi nhuận gộp đạt 31,1% giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ do quý II và quý III/2022, biên lợi nhuận gộp của VCS ở mức 30,7% và 31,4% thấp nhất trong các quý từ 2019 tới nay. Như vậy, sau 9 tháng, VCS mới đạt 53% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho 2022.

Với những khó khăn của thị trường bất động sản tại Mỹ khi lạm phát ở mức cao, lãi suất liên tục tăng gây áp lực lên chi phí mua nhà, VCS gặp nhiều khó khăn trong 2022 để đạt được kế hoạch đề ra.

Dù biên lợi nhuận gộp quý III không có nhiều biến động, tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của VCS sụt giảm mạnh hơn so với dự kiến do áp lực cạnh tranh. Chúng tôi hạ dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của VCS xuống lần lượt 5.658 tỷ đồng (giảm 20% so với năm trước) và 1.256 tỷ đồng (giảm 29%). Chúng tôi hiện đang xem xét lại giá mục tiêu VCS trong báo cáo cập nhật trong thời gian tới.