BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BMP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Dựa trên những thông tin mới cập nhật, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với BMP xuống NEUTRAL và giảm giả mục tiêu theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 61.412 đồng/CP (Upside: 7,2%), định giá BMP ở mức EV/ EBITDA năm 2022 là 5,32x.

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sụt giảm trong quý III/2021 là thông tin không thuận lợi, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giá của cổ phiếu BMP. Khi diễn biến giá về vùng hấp dẫn, chúng tôi sẽ sớm cập nhật và đưa ra khuyến nghị với nhà đầu tư để có thể đón được cơ hội phục hồi của BMP trong năm 2022.