BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với TDM với giá mục tiêu 30.800 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cấp thoát nước

CTCP Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và hiệu quả hoạt động ở mức cao. Công ty có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh trong vài năm tới nhờ đầu tư thêm nhà máy mới cũng như nhu cầu nước sạch tăng ở Bình Dương.

Cùng với đó, mức giá hiện tại của TDM đang ở mức chiết khấu hấp dẫn so với mức giá mục tiêu ngắn hạn. Vì vậy, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu TDM với mức giá mục tiêu trong một năm là 30.800 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 21,49% so với mức giá đóng cửa ngày 03/01/2020 là 25.350 đồng/CP).