BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với GDT với giá mục tiêu 74.951 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Gỗ

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu GDT, giá mục tiêu 1 năm là 74.951 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 74,9% so với giá thị trường ngày 18/3/2021.

Chúng tôi ưa thích GDT nhờ giữa triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lạc quan giai đoạn 2021-23, định giá rẻ, khả năng sinh lời cao bền vững, tình hình tài chính lành mạnh, chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và ban lãnh đạo tâm huyết.

BVSC dự báo GDT sẽ duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao. Cổ tức tiền mặt giai đoạn 2021- 23 có thể đạt 6.000-8.000 đồng/ cp. Suất cổ tức dự báo ở mức rất hấp dẫn 13,6- 18,2% so với giá hiện tại.