BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu TCM với giá mục tiêu 30.400 đồng/CP

Nguồn: BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành: Dệt may

Những điểm nhấn đầu tư chính gồm: Xu hướng dịch chuyển may mặc sang Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tích cực;

 Năng lực sản xuất của TCM với lợi thế sở hữu chuỗi sản xuất hoàn chỉnh từ sợi đến hàng may mặc (áo là chủ yếu) giúp TCM có khả năng đáp ứng được cái yêu cầu về quy tắc xuất xứ, cũng như chủ động và cải thiện năng lực thực hiện đơn hàng trong khoảng thời gian rất cạnh tranh;

Kế hoạch đầu tư tổ hợp nhuộm vải-may mặc tại Vĩnh Long sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn.