BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 28.700 đồng/CP

Nguồn: BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành: Công nghệ thông tin

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiểu DGW với giá mục tiêu năm 2019 là 28.700 đồng/ cổ phần, cho thấy tiềm năng tăng giá là 32% và mức P/E hợp lý năm 2019 là 8,0 lần.

Những điểm tích cực chính: (1) Với vị thế dẫn đầu thị trường trong mảng laptop và chiến lược bắt kịp xu hướng của mình, chúng tôi kỳ vọng Công ty tiếp tục hưởng lợi từ quá trình hợp nhất thị trường laptop tại Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm thường là mùa cao điểm của mảng này;

(2) Các sản phẩm mới của Xiaomi tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kết quả kinh doanh, cùng với đóng góp đầy đủ từ Nokia trong năm 2019;

(3) Mảng thiết bị văn phòng ít cạnh tranh duy trì tăng trưởng lành mạnh dựa vào danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng cùng với gia tăng mức tiêu thụ từ chiến lược chuyển đổi số của các công ty vừa và nhỏ và làn sóng các công ty FDI vào Việt Nam;

(4) Mảng hàng tiêu dùng có biên lợi nhuận gộp cao tăng tỷ trọng đóng góp kết quả kinh doanh và duy trì là động lực tăng trưởng của Công ty về trung và dài hạn.

Rủi ro đầu tư: (1) Thị trường laptop và điện thoại di động tại Việt Nam giảm tốc; (2) Cạnh tranh thị trường điện thoại di động tại Việt Nam làm yếu đi vị thế của Xiaomi; và (3) Xiaomi trực tiếp hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương; và (4) Rủi ro pha loãng tiềm tàng về trung và dài hạn bởi việc phát hành trái phiếu với chứng quyền.