BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho VEA, HAX và DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Chúng tôi kỳ vọng Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA – UPCoM), Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX – sàn HOSE) và Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE) sẽ ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong quý III/2022, được hỗ trợ bởi cả nhu cầu ổn định và cơ sở quý III/2021 rất thấp. Tăng trưởng lợi nhuận cũng rất tích cực, phần lớn được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận mở rộng.

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng quý III/2022 của VEA phục hồi mạnh 116,7% lên 1.616 tỷ đồng, trong khi HAX có thể ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế quý III/2022 là 85,3 tỷ từ mức lỗ 33,1 tỷ trong quý III/2021.

Ước tính của chúng tôi cho lợi nhuận ròng của DRC quý III/2022 tăng ấn tượng 171% so với cùng kỳ năm ngoái lên 91 tỷ đồng, tăng 9% so với quý trước.