BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho MWG với giá mục tiêu 135.700 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

BVSC vẫn duy trì đánh giá tích cực với triển vọng dài hạn của ngành bán lẻ Việt Nam bên cạnh các lợi thế cốt lõi về vị thế và sự am hiểu của Công ty trong phát triển và vận hành các chuỗi bán lẻ cho tới nay.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu vào cuối 2022 là 135.700 đồng/CP dựa trên phương pháp so sánh, tương đương mức P/E dự phóng 2022 toàn Công ty là 16,7x.