BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho DRC với giá mục tiêu 29.300 đồng/CP

Nguồn: BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành: Cao su chế biến

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu phát triển sẽ làm dịu đi áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm Trung Quốc cả thị trường trong nước và xuất khẩu thời gian tới.

Ngoài ra, việc Vinachem thoái vốn xuống còn 36% là động lực hỗ trợ cổ phiếu DRC trong dài hạn.

Cổ phiếu DRC đóng cửa tại mức giá 22.800 đồng/ cổ phần vào ngày 2/12/2019, giao dịch tại mức 2019F/20F EV/EBITDA lần lượt là 5,6 lần và 4,9 lần, khá hấp dẫn so với bình quân của các đối thủ trong ngành là 7,1 lần trong năm 2019 và 6,2 lần trong 2020.

Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu 1 năm là 29.300 đồng/CP, ứng với mức lợi nhuận kỳ vọng là 31,5% và mức P/E và EV/EBITDA hợp lý năm 2020 lần lượt là 13,2 lần và 6,2 lần.