BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho DGW với giá mục tiêu 167.189 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào: (1) kế hoạch kinh doanh quý II/2022; (2) việc phân phối độc quyền các thương hiệu mới - Whirlpool và TV Xiaomi; và (3) tích cực gia tăng hàng tồn kho để tránh gián đoạn nguồn cung do chính sách zero-COVID của Trung Quốc.

Dự báo lợi nhuận ròng năm 2022-2023 của chúng tôi cho DGW lần lượt là 825,7 tỷ đồng (tăng 26,2% so với năm trước) và 951 tỷ đồng (tăng trưởng 15,2%). Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo của mình, vì chúng tôi vẫn chưa kết hợp việc phân phối độc quyền TV Xiaomi vào mô hình.

Sau những điều chỉnh gần đây của thị trường, DGW hiện đang giao dịch ở mức P/Es dự phóng là 14,0x (giữa năm 2023) và 12,4x (năm 2023), với dự báo lợi nhuận ròng vững chắc CAGR là 20,2% trong 2021-2024 trên mức cao kỷ lục năm 2021 là 654 tỷ đồng (tăng 144,9%).

Duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW và giữ nguyên giá mục tiêu theo Phương pháp DCF ở mức 167.189 đồng/cổ phiếu (Upside: 44,3%) dựa trên triển vọng vững chắc và định giá rẻ.