BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Chúng tôi tin rằng VEA là cơ hội đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư giá trị giữa những biến động của thị trường, vì (1) có độ tiếp xúc lớn với thị trường nội địa và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, giúp hạn chế tác động bất kì của suy thoái kinh tế từ các nước khác; (2) bảng cân đối kế toán và dòng tiền hoạt động mạnh giúp định vị doanh nghiệp trở thành bên hưởng lợi lớn từ môi trường lãi suất tăng; và (3) định giá hợp lý. Suất cổ tức của VEA rất hấp dẫn ở mức hơn 10%.

Trong dài hạn, VEA có vị thế thuận lợi nhằm hưởng lợi từ thị trường xe máy rộng lớn và thị trường ô tô bùng nổ ở Việt Nam cũng như hạ tầng được cải thiện.