BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 63.300 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Cùng với đó, Techcombank là ngân hàng có văn hóa đổi mới sáng tạo và là ngân hàng tiên phong trong việc tạo ra nhiều dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Techcombank cũng là ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao với ROE bình quân 5 năm gần đây lên tới 20,5% với đòn bẩy tài chính thấp nhất trong hệ thống ở mức 6,1 lần.

BVSC đánh giá, TCB là ngân hàng hàng đầu về khả năng chống chịu tác động của đại dịch Covid19 cũng như khả năng phục hồi nhanh chóng khi nền kinh tế quay trở lại bình thường.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với TCB với mức giá mục tiêu là 63.300 đồng/CP tương ứng với tiềm năng tăng giá là 19,7% so với giá đóng cửa ngày 21/10/2021 là 52.900 đồng/CP.