BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSH

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dệt may

Ngoài ra, chúng tôi cũng ước tính thận trọng lợi nhuận MSH trong quý III/2021 đạt 115 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ do khoản trích dự phòng phải thu 117 tỷ trong quý III/2020.

BVSC điều chỉnh tăng mức giá mục tiêu so với cập nhật vào cuối tháng 5 lên 97.120 đồng/CP, chủ yếu do (1) nâng dự phóng tăng trưởng kép lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 lên 10% từ mức 8,5% và (2) điều chỉnh giảm tỷ lệ phần bù rủi ro trong mô hình chiết khấu dòng tiền từ 15% còn 12% dựa trên triển vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã bền vững hơn nhờ nhóm các khách hàng lớn hiện tại.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với MSH, với mức lợi nhuận kỳ vọng là 15% tại giá đóng cửa ngày 29/9/2021 bên cạnh mức lợi suất cổ tức dự phóng 5.000 đồng/CP là 6%.

Rủi ro: diễn biến dịch phức tạp tại Mỹ (thị trường chính của MSH) và Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Nam Định, nơi đặt nhà máy của MSH.