BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Gỗ

Chủ yếu là do: (1) Điều chỉnh giảm kết quả kinh doanh trong giai đoạn dự báo; (2) Tăng số lượng cổ phiếu lưu hành do các phát hành thêm trong năm; phần nào được bù đắp bởi (3) Tác động chuyển mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2022.

Chúng tôi duy trì chiết khấu định giá 25% so với giá trị nội tại do tính thanh khoản tương đối thấp của cổ phiếu và sự không chắc chắn của COVID-19, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của GDT và dự báo kết quả kinh doanh của BVSC.

Ở mức giá hiện tại, GDT đang giao dịch ở mức P/E forward 1 năm (đến giữa năm 2022) và năm 2022 lần lượt là 10,3x và 9,4x, dựa trên dự báo kết quả kinh doanh của chúng tôi, cho mức ROAE trung bình giai đoạn 2021-22 là 37,0%.

GDT là công ty có mô hình kinh doanh vững chắc, và cổ phiếu phòng thủ trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, minh chứng bởi: (1) Vị thế cạnh tranh tốt hơn tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt (nhờ tập khách hàng trung thành và tuân thủ ESG), (2) Hoạt động trong thị trường ngách giúp Công ty chịu ít áp lực cạnh tranh và duy trì BLN cao; (3) Chính sách cổ tức tiền mặt tốt và nhất quán; và (4) Ban lãnh đạo tâm huyết.