BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho AGG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

So với báo cáo tháng 12.2021, số lượng cổ phần thay đổi từ 82,5 triệu lên 111,7 triệu do cổ tức cổ phần và phát hành cổ động hiện hữu tỷ lệ 4:1. Kết quả, giá trị hợp lý sau điều chỉnh vốn điều lệ mới là 49.725 đồng/CP, cao hơn giá thị trường ngày 08/6/2022 là 29,5%.

Từ những đánh giá trên, BVSC cho rằng AGG vẫn cơ hội đầu tư tốt cho năm 2022 dù thị trường bất động sản dự báo sẽ khó khăn ngắn hạn ở nửa sau 2022.

Chúng tôi vẫn kỳ vọng những điểm nhấn mới về: i) Lợi nhuận tăng trưởng 30% trong 2022; ii) Triển khai dự án mới như The Gió, dự án 3.1ha hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Với kết quả từ 3 phương pháp, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với lợi nhuận kỳ vọng là 29,5%, tương ứng giá mục tiêu là 49.725 đồng/CP.

Rủi ro: sự điều chỉnh chung của nhóm bất động sản có thể ảnh hưởng đến AGG trong ngắn hạn.