BVSC: Khuyến nghị tích cực cổ phiếu IJC, giá mục tiêu 25.163 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Tuy nhiên, xét trên quan điểm quỹ đất và định giá, chúng tôi cho rằng cơ hội tích lũy cho mục tiêu trung và dài hạn đang mở ra. Và sự phục hồi diễn ra sớm hoặc cần thời gian sẽ phụ thuộc nhiều vào kiểm soát soát lạm phát, và cụ thể là quan điểm điều hành chính sách tiền tệ. Kịch bản chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt hơn vào nửa sau 2023.

Hoạt động kinh doanh của IJC sẽ phục hồi do i) quỹ đất sẵn sàng kinh doanh; và ii) thị trường bất động sản TPM.Bình Dương thanh khoản hơn với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài như Capitaland, Gamuda, VSIP…

Và quan trọng hơn, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu IJC vẫn đang định giá thấp so với giá trị hợp lý của Công ty. Theo ước tính thận trọng của BVSC, giá hợp lý mỗi cổ phần IJC là 25.163 đồng/CP, cao hơn 92,8% giá thị trường ngày 11/10/2022. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu IJC cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Rủi ro: chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài hơn kịch bản.