BVSC: Cổ phiếu TCB đang được định giá tương đối hấp dẫn

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Quý 1/22, tín dụng Techcombank tăng 7,9% YTD, mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%. Trong đó cho vay khách hàng tăng 5,3% YTD và trái phiếu doanh nghiệp tăng 22,2% YTD.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.793 tỷ đồng trong quý 1/2022 (tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Mức tăng trưởng mạnh mẽ diễn ra trên nhiều mảng như môi giới (143% yoy), bảo lãnh (tăng 132%) và thanh toán (tăng 35%). Riêng mảng banca có sự sụt giảm nhẹ với mức giảm 12,6%.

Cùng với sự điều chỉnh của thị trường chung, mức giá của TCB cũng điều chỉnh và kéo mức P/B trượt giảm xuống còn 1,49 lần, thấp hơn mức P/B trung bình lịch sử là 1,63 lần, đây là một mức định giá tương đối hấp dẫn cho cổ phiếu đã duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm và có hiệu quả hoạt động cao. BVSC đang xem xét lại dự báo cũng như định giá và sẽ cập nhật trong báo cáo tới.