ACBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu KBC

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: Bất động sản

Chúng tôi cho rằng sức hấp dẫn của các khu công nghiệp Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và việc bàn giao khu đô thị Phúc Ninh và Tràng Duệ sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng của KBC trong giai đoạn 2019-2020.

Sử dụng phương pháp NAV, chúng tôi định giá KBC ở mức 18.293 đồng/CP, cao hơn 3% so với giá mục tiêu trước đây do định giá lại Khu đô thị Tràng Duệ. Giá cổ phiếu đã tăng 23% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 11/2018 và chúng tôi vẫn lặp lại khuyến nghị mua nhưng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn.

Mặt khác, chi phí giải phóng mặt bằng tăng có thể làm biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ trong các năm tới và biến động trong vốn FDI là mối quan tâm chính của chúng tôi đối với cổ phiếu này.