ACBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: Bất động sản

Ngoài ra, DXG có thể lên kế hoạch chuyển nhượng 28,65 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang – công ty sở hữu dự án 172ha tại Cam Ranh cho LDG. Tuy nhiên, vì LDG là công ty liên kết của DXG nên lợi nhuận từ giao dịch này sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thay vì vào doanh thu tài chính.

Vì DXG phát triển các dự án và cung cấp dịch vụ bất động sản trên toàn quốc giúp công ty giảm bớt rủi ro thị trường ở một số khu vực như TP.HCM và Hà Nội và do giá cổ phiếu đã giảm 16% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 8/2018 nên chúng tôi nâng khuyến nghị từ giữ sang mua với giá mục tiêu năm 2019 là 30.203 đ/cp, sử dụng phương pháp định giá từng phần.

Chúng tôi cho rằng nhu cầu lớn ở phân khúc vừa túi tiền, giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn và khả năng niêm yết công ty con - CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) - sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong năm nay.