Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh Sóc Trăng

Ông Lê Văn Hiểu và ông Nguyễn Văn Khởi được bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Trong 2 ngày 7 và 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, khóa IX, nhiệm kỳ, 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 22. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với ông Phan Thanh Mừng và 2 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là ông Lê Văn Hiểu và ông Ngô Hùng.

Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Lê Văn Hiểu đạt tỷ lệ phiếu bầu 44/45 phiếu và ông Nguyễn Văn Khởi, Bí thư thị ủy Vĩnh Châu, đạt tỷ lệ phiếu bầu 45/45 phiếu.

Các đại biểu cũng nhất trí bầu ông Vương Quốc Nam, Bí thư Huyện ủy Kế Sách và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 32/45 phiếu và 34/45 phiếu. Bầu 1 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với ông Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, đạt tỷ lệ phiếu bầu 45/45 phiếu.

Kỳ họp lần thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của các cử tri; Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Các đại biểu đã phân tích, thảo luận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025…

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Quyết nghị thông qua 28 Nghị quyết ở các lĩnh vực đầu tư công về đất đai, nông nghiệp, an sinh xã hội …


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục