Bầu bổ sung các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Trần Huy Tuấn - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 31/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng) nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị cũng thực hiện nội dung về công tác cán bộ.

Tờ trình về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trình bày tại hội nghị, nêu rõ: Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế được tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, trên nguyên tắc "dễ làm trước, khó làm sau", "làm thí điểm trước, nhân rộng sau", vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đảm bảo "hợp tình, hợp lý”.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã giảm được hơn 400 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; giảm hơn 1.200 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; giảm hơn 4.400 biên chế. Việc thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2019 đã giúp tiết kiệm kinh phí khoảng 1.355 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, mang tính cấp thiết, rất chiến lược, nhạy cảm song đây lại là những nghị quyết mà tỉnh Yên Bái đã thực hiện rất thành công trên mọi phương diện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế là phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 gắn với thực hiện Nghị quyết 39 trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết trên.

Nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng tại Hội nghị, 100%  ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung ông Giàng A Tông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục