Bảo Minh (BMI) hoãn họp ĐHĐCĐ vào tháng 4/2020, điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận

(ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) vừa thông báo, sẽ hoãn họp ĐHĐCĐ dự kiến  tổ chức vào ngày 13/4/2020. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ căn cứ vào diễn  biến tình hình dịch bệnh cũng như hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bảo Minh (BMI) hoãn họp ĐHĐCĐ vào tháng 4/2020, điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và không thể lường trước, nhằm ứng phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh, củng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Bảo Minh, tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát…  

HĐQT BMI dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 với tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu chênh lệch tỷ giá) kế hoạch năm 2020 dự kiến là  3.218,2 tỷ đồng (đạt 70,24% doanh thu thực hiện năm 2019); Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch năm 2020 dự kiến 175 tỷ đồng(đạt 79,32% so với thực hiện năm 2019); Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ là 10%.

Được biết, tổng doanh thu năm 2019 của Bảo Minh là 4.593 tỷ đồng, đạt 100,3%so với kế hoạch và tăng trưởng 7,5% so năm2018. Lợi nhuận kế toán trước thuế 220,6 tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2019 của Bảo Minh vẫn thấp hơn so với tốc độ chung của thị trường, nhất là tại các thị trường lớn như TP.HCM và Hà Nội.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục