Bầu Hiển tiếp tục được bầu làm chủ tịch Bảo hiểm BSH

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 1.010 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 866 tỷ đồng, tăng trưởng 43,8% (cao hơn 3,3 lần so với mức tăng trưởng dự kiến của thị trường).
Bầu Hiển tiếp tục được bầu làm chủ tịch Bảo hiểm BSH

Về lợi nhuận 2018, BSH đặt mục tiêu lợi nhuận riêng của BSH ở mức 21 tỷ đồng và tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ở mức 27 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, BSH đề ra nhiều giải pháp quyết liệt đối với công tác nghiệp vụ, giám định bồi thường, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và hệ thống đánh giá/đo lường, công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển kênh phân phối mới.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đã bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban Kiểm soát của BSH nhiệm kỳ 2018 -2023.

Kết quả, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 5 thành viên, trong đó ông Đỗ Quang Hiển được bầu là Chủ tịch HĐQT; 4 thành viên là ông Lê Đăng Khoa, ông Lưu Thanh Tâm (kiêm Tổng Giám đốc), ông Vũ Đức Trung và ông Vũ Đức Tiến.

Kim Lan

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục