Bảo hiểm Bảo Việt và BaoViet Tokio Marine hợp tác triển khai bảo hiểm nông nghiệp

(ĐTCK) Ngày 13/2/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam.
Bảo hiểm Bảo Việt và BaoViet Tokio Marine hợp tác triển khai bảo hiểm nông nghiệp

Thỏa thuận giữa Bảo hiểm Bảo Việt và BaoViet Tokio Marine sẽ hướng dẫn triển khai bảo hiểm nông nghiệp từ các khâu khảo sát, thiết kế sản phẩm, quản lý kênh phân phối, giám định và giải quyết bồi thường.

Việt Nam là một nước có sản lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn trên thế giới. Bảo hiểm nông nghiệp, với mục đích đảm bảo sự ổn định cho sản xuất nông nghiệp, là lĩnh vực gần đây được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Mặc dù vậy, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa phổ biến tại Việt nam và tỷ lệ tham gia bảo hiểm vẫn còn ở mức thấp.

Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, với vai trò là một trong ba đơn vị được lựa chọn giao triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mong muốn chủ động hợp tác với các đối tác bảo hiểm nước ngoài chuyên nghiệp như BaoViet Tokio Marine để khai thác một cách bài bản lĩnh vực bảo hiểm còn khá khiêm tốn so với tiềm năng này và mang đến sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp có chất lượng nhất, mang lợi lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Kim Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục