Ban Bí thư triển khai quyết định kiểm tra công tác tổ chức cán bộ

Ngày 7/6, Đoàn Kiểm tra do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018.
Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 tại Lạng Sơn. Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 tại Lạng Sơn.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; kế hoạch, đề cương gợi ý báo cáo kiểm tra và lịch làm việc của đoàn kiểm tra.

Theo đó Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Dự kiến, Đoàn sẽ kiểm tra các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình; Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định và Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu cần thiết.

Thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm kiểm tra, trọng tâm là từ tháng 11/2017.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản gửi về Đoàn trước ngày 30/6/2018.

Sau đó, Đoàn kiểm tra sẽ thu thập và nghiên cứu các văn bản tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, khảo sát nắm tình hình tại các đơn vị và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thành các nội dung và kết quả kiểm tra trong quý 3/2018. 

Ban Bí thư triển khai quyết định kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ảnh 1

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn căn cứ vào những gợi ý của Đoàn và hoàn thành tốt các báo cáo tự kiểm tra đúng thời hạn.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Đây là cuộc kiểm tra của Ban Bí thư về triển khai thực hiện, mục đích là giúp nhau thực hiện tốt hơn các Nghị quyết của Trung ương, và tạo điều kiện giúp đoàn của chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra xong, Ban Bí thư sẽ tổng hợp tất cả các đoàn lại, rồi mới nhận định, đánh giá dưới cơ sở, trên Bộ có những vướng mắc gì và ngành nào cần phải chủ công xuống để tháo gỡ, rồi triển khai sâu tiếp nữa.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là những chủ trương lớn của Đảng về công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính trị, cụ thể là về đổi mới và sắp xếp bộ máy.

Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết tới các đơn vị và địa phương trong tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo đầy đủ, chi tiết tới Đoàn kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định, công tác kiểm tra của Ban Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giúp cho tỉnh hệ thống lại quá trình triển khai từ đầu đến giờ, vừa giúp chỉ ra những cái được và chưa được, cần uốn nắn, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời, mong muốn Đoàn kiểm tra giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó, gợi mở, định hướng cách làm, giới thiệu những mô hình các tỉnh thành có cách làm tốt, để thời gian tới chúng tôi có tiếp thu, đảm bảo thực hiện tốt hơn, nhằm đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống./. 


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục