Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân

Phấn đấu có ít nhất 25.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 35.000 doanh nghiệp vào năm 2030 còn đăng ký hoạt động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hẹp khoảng cách về công nghệ… là những mục tiêu mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra trong kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu có ít nhất 25.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 35.000 doanh nghiệp vào năm 2030 còn đăng ký hoạt động Phấn đấu có ít nhất 25.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 35.000 doanh nghiệp vào năm 2030 còn đăng ký hoạt động

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể như phát huy tối đa nguồn lực để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Phấn đấu có ít nhất 25.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 35.000 doanh nghiệp vào năm 2030 còn đăng ký hoạt động.

Đồng thời, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân. Tthu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao sức cạnh tranh và tăng mức đóng góp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Kế hoạch cũng đã đặt ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp tư nhân. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ, nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng cường vai trò hỗ trợ của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Để thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, các nhiệm vụ cụ thể chính được đề ra là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh. Cải thiện các chỉ số thành phần thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Xây dựng Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn tỉnh, cả nước. Đa dạng các loại hình liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng lĩnh vực quản lý.

Cụ thể, các đơn vị như VCCI chi nhánh Vũng Tàu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch và các Hội, Hiệp Hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển bền vững.

Các đơn vị này sẽ là cầu nối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Là đầu mối hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về lựa chọn địa điểm đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư, các chính sách của Trung ương, của tỉnh và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc tiếp cận các nguồn lực đầu tư, các chương trình khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh…

Việt Dũng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục