ALT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

-  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 15/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới+ & giải trí UNIQUE. Địa chỉ: 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục