9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận Cao su Đà Nẵng (DRC) giảm 32,9%, về 151,97 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC - sàn HoSE) ghi nhận tốc độ giảm lợi nhuận quý III/2023 đang thấp hơn 6 tháng đầu năm 2023. 
9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận Cao su Đà Nẵng (DRC) giảm 32,9%, về 151,97 tỷ đồng

Trong quý III/2023, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1.123,48 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 75,67 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 16,9%, về còn 16,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 39,5 tỷ đồng, về 189,22 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5,2%, tương ứng tăng thêm 0,57 tỷ đồng, lên 11,58 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33%, tương ứng giảm 8,69 tỷ đồng, về 17,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23,4%, tương ứng giảm 27,49 tỷ đồng, về 89,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp trong quý III giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm nhẹ, chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 3.397,81 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 151,97 tỷ đồng, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu 5.060 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 264 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Cao su Đà Nẵng mới hoàn thành 57,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng giảm 7,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 260,1 tỷ đồng, về 3.157,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.193 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 876,1 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 543,9 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 339,8 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10, cổ phiếu DRC giảm 450 đồng về 24.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục