6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc (KBC) báo lãi 785,2 tỷ đồng, tăng trưởng 647% và hoàn thành 39,3% kế hoạch năm

(ĐTCK) Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc (KBC) báo lãi 785,2 tỷ đồng, tăng trưởng 647% và hoàn thành 39,3% kế hoạch năm

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 749,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 337,2% và 547,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 66,1% về chỉ còn 59,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 295,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 335 tỷ đồng lên 448,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 229,9%, tương ứng tăng thêm 115,2 tỷ đồng lên 165,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 212,3%, tương ứng tăng thêm 91,7 tỷ đồng lên 134,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh, nguyên nhân lợi nhuận quý II/2021 tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.751,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,4% và 647,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 39,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 90,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 552,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 311,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.535,5 tỷ đồng, chủ yếu gia tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ doanh nghiệp tiếp tục huy động nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KBC tăng 16,6% so với đầu năm lên 27.732,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623,4 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.635,3 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.195,1 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản.

6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc (KBC) báo lãi 785,2 tỷ đồng, tăng trưởng 647% và hoàn thành 39,3% kế hoạch năm ảnh 1

Phải thu khác về cho vay của KBC tới 30/6/2021

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.997,5 tỷ đồng lên 8.635,3 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý khoản mục phải thu khác về cho vay ngắn hạn tăng đột biến từ 925,1 tỷ đồng lên 1.821,97 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 29,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.726,28 tỷ đồng lên 7.491,2 tỷ đồng và chiếm 27% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu KBC giảm 700 đồng về 35.800 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục