5 tháng, FPT đạt 1.719 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) CTCP FPT (mã FPT) cho biết, 5 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 20,2% và 22,1% so với cùng kỳ 2018, lần lượt đạt 9.961 tỷ đồng và 1.719 tỷ đồng, tương đương 103% và 112% kế hoạch lũy kế. 
5 tháng, FPT đạt 1.719 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước và sau thuế của Cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.432 tỷ đồng và 1.151 tỷ đồng, tăng 20,9% và 22,9% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.874 đồng, tăng 22,4%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,3% (5 tháng đầu năm 2018 đạt 17%).
Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT là khối Công nghệ khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 5.400 tỷ đồng và 702 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,9% và 45,3% so với cùng kỳ. Khối Viễn thông đạt 4.039 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 7,9%. Sau 5 tháng đầu năm nay, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 4.217 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,5% và 663 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Lan Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục