350 đại biểu chính thức, 150 đại biểu khách mời dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/10 với phương châmĐoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày 13. 14 và 15-10. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày 13. 14 và 15-10.

Đại hội được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với sự tham gia của 500 đại biểu, trong đó 350 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời.

Thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 4 nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Thảo luận đóng góp ý kiến của dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thành lập 6 tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự; Tiểu ban Hậu cần, lễ tân. Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai các công việc đảm bảo phục vụ tốt cho Đại hội.

Tỉnh ủy Thái Bình cũng đã thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; một số mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh, đạt kết quả đáng khích lệ và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế liên tục tăng trưởng khá; tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2016 – 2020) ước tăng 9% năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX, cao gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cao gấp gần 2 lần giai đoạn 2011 – 2015. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, Thái Bình đề ra mục tiêu: Phát huy thành quả và kinh nghiệm cảu các nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tình thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Mạnh Tùng - Phương Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục