BSC: Có thể gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu FPT

Nguồn: BSC - CTCK BIDV

Ngành: Công nghệ thông tin

Bên cạnh đó, cổ phiếu FPT có mức thanh khoản tăng đột biến trong những ba phiên gần đây với khối lượng cao nhất lịch sử, khối lượng trung bình đạt gần 2,1 triệu cp/phiên.

Nhận định: Cổ phiếu FPT vừa bật mạnh lên vượt khỏi trend tăng trong trung hạn tiếp tục thiết lập vùng giá đỉnh mới trong lịch sử, duy trì xu hướng tăng trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn gần đây, xu hướng tăng giá của FPT được hỗ trợ khá nhiều từ các thông tin cơ bản hỗ trợ như thoái vốn tại một số mảng. Chúng tôi khá lạc quan cho rằng FPT sẽ tiếp tục duy trì đà tăng này do một số yếu tố cơ bản tích cực sắp tới.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp chỉnh tại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh 53.1 để gia tăng thêm tỷ trọng. Giá mục tiêu 61.7, giá cut loss nếu thủng ngưỡng hỗ trợ trung hạn 49.8