VNIndex 570.41 -2.79 -0.49% 1,893.5 tỷ
HNX 80.26 -0.35 -0.43% 343.05 tỷ
UPCOM 48.93 -0.22 -0.44% 15.3 tỷ
Trang trước12345